poniedziałek, 1 sierpnia 2011

Bisexualizm

Bisexualizm – jest to odczuwanie popędu seksualnego lub/i emocjonalnego do osobników obu płci. Termin ten został wprowadzony około 1809 roku przez botaników i początkowo odnosił się tylko i wyłącznie do roślin. Jako określenie orientacji sxualnej zaczął funkcjonować prawdopodobnie dopiero w XX wieku, kiedy rozpoczęto głębsze badania nad sexualnością ludzką.
Jako orientacja bisexualizm najszerzej mieści się pomiędzy homoseksualizmem a heteroseksualizmem, ale nie musi oznaczać równego zainteresowania obiema płciami. Bywa, że – stale lub przez jakiś czas – biseksualista odczuwa silniejszy pociąg do określonej płci. Oznacza to, że może tworzyć związek monogamiczny raz homosexualny, raz heterosexualny, niekoniecznie w tym samym czasie, chociaż istnieje i taka możliwość. Zdarzają się również przypadki tak zwanego triolizmu.

Bisexualizm obecnie

Badania przeprowadzone w kulturach Wschodu wykazują znacznie większy odsetek bisexualistów. Niektóre raporty, jak na przykład najbardziej znany autorstwa Alfreda Kinseya – Sexual Behavior in the Human Male (1948) i Sexual Behavior in the Human Female (1953), utrzymują, że zdecydowana większość ludzi w jakiś sposób jest biseksualna. Wykazują oni zainteresowanie obiema płciami, choć na ogół preferują jedną z nich (por. skala Kinseya).